Osnovna istina u vezi sa slobodnim tržištem je da nema razmjene bez koristi za obje strane.

Milton Friedman
Kontakt:      387/61-654-320      387/70-201-242
Damira Hadžibeganovića 115, 75.000 Tuzla