Ako robe ne prelaze granice, onda će vojnici.

Frederic Bastiat
Kontakt:      387/61-654-320      387/70-201-242
Damira Hadžibeganovića 115, 75.000 Tuzla