Država nikada ne uči, samo ljudi uče.

Milton Friedman
Kontakt:      387/61-654-320      387/70-201-242
Damira Hadžibeganovića 115, 75.000 Tuzla